תגיות  
 
 
 
 
  חיפוש באתר  
   ראשי  >>  
תקנון האתר


תקנון תנאי שימוש
עודכן בתאריך:10.01.08

הסכם בין המשתמש לבין האתר "בקול"

חברת השכלה קלה מפעילת אתר "בקול" מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה.

אנא קרא בעיון ובקפידה את התנאים האלה.
תנאי השימוש באתר "בקול" מנוסחים מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר אך הנם מתייחסים לשני המינים.

האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה.
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו (התניות והודעות גם כן).
האתר שומר לעצמו על הזכות לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או חלקים ממנו לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
האתר "בקול" שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף או לגרוע מהם. ביחס לאתר כולו או חלקו, למאפיין שלו או ליישום, בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כל שהיא. האתר וספקיו עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

אחריות-
אין לסמוך על התוכן שמתפרסם באתר לצורך קבלת החלטות משפטיות, אישיות, רפואיות, כספיות או אחרות ועליך באופן אישי לפנות לאיש מקצוע מוסמך לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי.
האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש במפורש.

שימוש אישי ולא מסחרי-
אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי- פרטי, ולא לשימוש מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לפרסם, להנפיק רשיון, להעתיק, להפיץ, להציג, למכור, לשכפל, לבצע, לשדר, להקליט, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה בלבד. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות רדיו, אינטרנט, טלוויזיה, רשתות טלפון סלולריים, טכנולוגיית wap, אינטרנט סלולרי, טלפונים ווידאו לסוגיהם (וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם.

זכויות יוצרים-
ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, איור, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במידע מסחרי שהוצע לך באתר, מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים. הינם רכושם של האתר ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאתר ו/או לספקיה.

שימוש לא חוקי ואסור-
אסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה.
אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking),"כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי האתר.
את/ה מסכים/מה לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
בתנאים אלה, המונח "תוכן" או, "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual) או כל שילוב שלה, כל תמונה, תצלום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד, מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם האתר מאמין בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של האתר או של חברות המסונפות אליה; (3)לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של האתר או של אחרים.

דין ומקום שיפוט-
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).
לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.